Pvc Profili - 60 Lık Pencere Kanat Profili 4 Oda
Pvc Profili - 60 LIK PENCERE KANAT PROFİLİ 4 ODA
Gaziantep Pvc Profili 60 LIK PENCERE KANAT PROFİLİ 4 ODA. Gaziantep Pvc Profili 60 LIK PENCERE KANAT PROFİLİ 4 ODA. Tükiye pvc profl fabrikası. Turkey Pvc Profile.
Ürün Kodu : 004
Kategori : Sor Star Serisi

Gaziantep Pvc Profili 60 LIK PENCERE KANAT PROFİLİ 4 ODA. Gaziantep Pvc Profili 60 LIK PENCERE KANAT PROFİLİ 4 ODA. Tükiye pvc profl fabrikası. Turkey Pvc Profile.

PVC Pencere Üretim ve Tekniği
Gaziantep Pvc Profili Soray pvc 'in üretimdeki mükemmeliyetçiliğinin özeti kaliteli profilleri üreterek bunu tüketicinin olduğu her yere yaygın bir bayi ağı ile ulaştırarak tüketici memnuniyetini sağlamaktır.
Gaziantep Pvc Profili soray plast pvc üretimdeki mükemmeliyetçiliğinin özeti kaliteli profilleri üreterek bunu tüketicinin olduğu her yere yaygın bir bayi ağı ile ulaştırarak tüketici memnuniyetini sağlamaktır. Soraypvc için 'kaliteli PVC profil üretmek'; nitelikli hammadde ve en ileri üretim tekniğini, uzman bir ekip ve tecrübe ile iyi bir tesiste kusursuz bir organizasyonla birleştirmektir.

Vinilklorür monomerinin polimerizasyonu ile elde edilen PVC hammaddesine, darbe dayanıklılığı veren bileşenler, renk pigmentleri, stabilizatörler ve dolgu malzemeleri katılarak özel bir karışım oluşturulur. Yüksek kaliteli katkı maddeleri seçilerek oluşturulan karışım Sarar Pen profillerine giden yolun ilk aşamasıdır.

Bu karışım, en ileri teknolojiye sahip ekstruderlerle (profil çekme makinası) ve mükemmel Sarar Pen kalıplarıyla şekillenerek iç ve dış yüzeyi koruma bantlı Sarar Pen profillerine dönüştürülür. Üretilen profiller sevkiyat aşamasına geçmeden önce, darbe dayanıklılığı, köşe mukavemeti, kaynak uygunluğu, sıcakta bekletme sonrası ölçü değişikliği, sıcakta bekletme sonrası davranış, hava şartlarına karşı renk haslığı (yaşlandırma), vicat yumuşama ısısı tayini, charpy darbe dayanımı, hava şartlarına karşı mekanik dayanıklılık gibi testlerden geçirilir. Görünümü, rengi, parlaklılğı, boyut ve ölçüleri ve yüzeyi sürekli kontrole tabi tutulur.

Doğa şartlarına ve darbeye karşı dayanıklı, rengi solmayan, sonradan kirlenme yolu ile yüzeyde oluşan lekeleri kolayca temizlenen Sarar Pen profilleri, ambalajlanarak PVC doğrama haline getirilecekleri aşamayı bekler.

Sarar Pen doğramalarının farkı, kaliteli profil üzerine büyük bir hassasiyetle uygulanan ince ustalık ve ileri üretim teknolojisinin kusursuz bileşiminin sonucudur. Sarar Pen'in bulunduğu ortamın gerektirdiği her türlü dayanıklılığı, ısı ve ses yalıtımını, kullanım rahatlığını, sağlıklı ışık girişi sağlaması, estetik görünümü ve renk seçeneğini sağlaması üretim tekniğinde gizlidir. Uluslararası normlara uygunluğu nedeniyle Türkiye'den bir çok ülkeye ihraç edilen PVC doğrama sistemi olması Soray plast pvc'in pencere konusunda bütün dünyanın beklentilerinin tam karşılığı olduğunun kanıtıdır.
 

Pvc profili, Dünyada en çok tercil edilen kapı ve pencere sistemleri arasına girmiştir bunun nedeni ise Teknik bilgileri, Statik Yapıya Uygulama, ses yalıtımı, Isı ve Su Yalıtımı, Renklendirme ve Laminasyon

 

Teknik Bilgiler


PVC Profili içindeki yüksek klor oranı PVC'yi zor tutuşan, alev aldığı taktirde diğer yanabilir malzemelere göre oldukça az ısı çıkaran bir ürün haline getirmektedir.
Yangından Korunma ve Güvenlik


PVC içindeki yüksek klor oranı PVC'yi zor tutuşan, alev aldığı taktirde diğer yanabilir malzemelere göre oldukça az ısı çıkaran bir ürün haline getirmektedir. PVC ürünlerin yanması sırasında çıkan gazlar, binanın işlevlerini koruyabilmesi açısından özel bir risk oluşturmamaktadır.Sigorta şirketleri bu yüzden PVC'yi diğer malzemeler ile eşdşayet tutmaktadır.

Bugüne kadar edinilen yangın tecrübelerinde ahşap pencerelerin basitçe yanmasına karşın, PVC pencerelerin aşağı yukarı hiç yanmadığı gözlenmiştir. PVC'nin tutuşması için gereken ısı, ahşabın tutuşmasını sağlayan ısı derecesinden 150'C daha yüksektir.

PVC üretiminde VC konsantrasyonu sınır dşayetleri,

İşyerleri ve çevresinde izin verilen PVC oranı 1966 da 500 ppm iken, günümüzde sınır dşayet 3 ppm'dir. Alınan yöntem önlemler vasıtası ile bu oran 1 ppm'in altına belirgin bir biçimde indirilmiştir. Bu da PVC'deki kanser riskini ortadan kaldırmıştır.

Yapılarda PVC Kullanımının Alternatife Maliyeti,

Günümüzde belirli bir amaç için kullanılabilecek alternatifli ürünlerin birbirleriyle karşılaştırılmasında, ürünlerin hammadde üretiminden kullanımına ve daha sonra atık değerlendirmesine kadar varan bütün çevirim göz önünde bulundurulmaktadır. Bu tür bir değerlendirmeye ekolojik bilanço denir. Alüminyum, PVC ve ahşap pencerelerin ekobilançosu göstermiştir ki PVC pencereler en çok çevre dostu olan malzemelerdir.
Benzer bir pencereyi üretmek için kullanılan enerji PVC ve ahşapta aşağı yukarı olarak aynı iken, alüminyumda bu enerji iki katıdır.

 

Statik Yapıya Uygulama
 

Soray plast, pvc profilleri her türlü hava şartlarında  her şiddette rüzgar yüküne, her derecedeki ısıya karşı dayanıklı, her biçim ve ebatda üretim yapabilme imkânına sahiptir. Etli dış cidarları, İdeal noktalarda kullanılan iç federleri ve odacıkları, darbe ve kırılmalara karşı mukavemetini veren kaliteli katkı maddeleri Sarar Pen'e gereken diriliği vermektedir. 1.5 mm et kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli takviye profili, Sarar Pen profilini stabil hale getirmektedir.Pencerelerde 1.3 mt genişliğine kadar, kapılarda ise 2.2 mt yüksekliğe kadar kanat açabilme olanağını tüketiciye ilk sunan firma Sarar Pen'dir.

Sarar Pen, özel uygulama ayrıntılarıyla da bir ilke imza atmıştır. Poliüretanlı montajla kör kasayı olumsuz özelliklerden ( oksitlenme, zaman ve kaynak kaybı gibi) arındırarak duvar doğrama bileşimlerinde ısı ve ses yalıtımına da büyük katkısı olan tam doluluk programını getirmiştir. Bu özelliği, Sarar Pen kalitesinin önemli ayaklarından biri olarak kabul ettiği için firmamız, uygulama elemanlarını daimi bir eğitime tabi tutmaktadır.


Ses Yalıtımı

Katı, sıvı ve gaz ortamlardaki kulağın algılayabildiği basınç değişikliklerine ses, rahatsız edici seslere gürültü denir. İnsan için 50 db üzerindeki sesler gürültü olarak nitelendirilir ve insanı rahatsız etmeye başlar. Ses izolasyonu olarak huzlinku bir iç mekanın sağlanması için titreşimle gürültünün izole edilmesi gerekir.

Soray plast pvc ,gaziantep pvc profili  üretiminde lideri olduğu ve ısrarla savunduğu Poliüretanlı montaj sistemi ile doğramada oluşabilecek titreşimi, poliüretan köpük yastıklarında eriterek titreşimin duvarlara yansımasını engellemiştir. Statik hava depolu geniş odacıklarına ayrıca kasa ve kanat arasında contalarla oluşturulan durgun hava kanalları aracılığı ile tam bir ses geçirmezliği yani maksimum izolasyon sağlar.

Çift cam programlarında 16 mm ye varan hava boşluğu, farklı kalınlıklarda ve üçlü cam kullanımında ses yalıtımını maksimuma çıkarmaya imkân verir.

Soray plast pvc ,  pvc profili ve pvc profilleri gürültü kirliliğinin iç mekanlara sızmasına netlikle izin vermez.


Isı ve Su Yalıtımı

Bir yapıda ısı kayıplarının azaltılarak içerdeki ısı seviyesinin korunmasında en büyük fireyi pencereler verir. Pencereler, mekanlardaki ısı kaybına neden olan ilk nedendur. İnsanlar, kışın sokakları ısıtmak ve yazın da mekanları dış sıcaklıktan güvenliğini sağlamak için asırlarca çareler aramışlardır. Çoğu yapıda da, doğal ışıktan ve manzaradan fedakarlık yapılarak pencereleri küçültmek yoluyla yapı maliyetleri artmıştır.

Soray pvc , pvc profili  en son teknolojiyi kullanarak ürettiği pencereler ile manzara ve doğal ışık konforunu maksimuma yükselterek, en kusursuz ısı ve su yalıtımı sağlamanın adı olmuştur.

Üç ve beş odacıklı profilleri ve kasa- kanat kombinasyonundaki 3lü ve 2li etkin contalama sistemi ile doğrama boyunca stabil hava kanalları ve 2li - 3lü manialar oluşturur. Bu özellikler dış çevrenin olumsuz şartlarını dışarıda bırakırken, iç mekanın konforunu ise maksimumda yaşamamızı sağlar. İç mekanlarımızda doğal ışıktan ve geniş bakış açısı imkânlarından fedakarlıkta bulunmaksızın bize rahatlığı yaşatır.

Pencere bir bina için yalnızca konfor ve görünüş değildir. Zira doğru seçim ve doğru uygulama yapıldığında bir tasarruf kaynağıdır. Sarar Pen'de, pencere ile birlikte tek cam uygulamasından kaçınılarak, çift cam ya da özel izolasyonlu camlar kullanılması yoluyla, bir pencereden beklentilerinizin tam karşılığı sağlanılmış olur.

Renklendirme ve Laminasyon


Soray plast pvc , pvc profili sadece ekonomik ve sağlıklı bir yaşam sağlayan üstün bir PVC sistemini değil, estetik görünümüyle tümleşen çeşitli renk seçenekli pencerelerini de tüketicisinin zevkine sunarak bir pencereden beklentilerin tam karşılığını vermek için çalışmaktadır.

Beyaz renkli profillere ilave olarak çok değişik renkte ahşap desenli profil seçenekleri de sunulmaktadır. Burada iç yüzey lamine-dışı beyaz, dış yüzey lamine-içi beyaz seçeneklerinin yanında, renkli profil iç ve dış yüzey lamine seçenekleri de mevcuttur. Böylelikle binanın ve iç dizaynın bir bütünlük ard etmesi sağlanmaktadır.

Soray plast pvc pencereleri, uzun ömürlü ve doğa şartlarına dayanıklı yapısıyla olduğu kadar, estetik ve dekoratif nedenlere da sağladığı katkı ile tüketicinin resim isteklerini de karşılayabilecek düzeydedir.

 
 
HENÜZ TİCARET BİLGİ KUTULARI EKLENMEMİŞ
Lütfen yeni ticaret bilgi kutuları ekleyerek ziyaretçilerinizi bilgilendirme şansını yakalayın
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın